hero-img hero-img

Use Machine Learning for dev teams subscription

A tool for recruiting top talents for projects in the subscription model.

Developing an Information Technology system based on Machine Learning and automating a process allowing to screen candidates for programming jobs on multiple planes.

Applover Sp. z o.o. realizuje projekt: „Bench, Opracowanie systemu informatycznego opartego na technologii Machine Learning i zautomatyzowanie procesu pozwalającego na skuteczne, wielopłaszczyznowe profilowanie kandydatów na stanowiska programistyczne” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”
Cel projektu: Opracowanie systemu informatycznego opartego na technologii Machine Learning i zautomatyzowanie procesu pozwalającego na skuteczne, wielopłaszczyznowe profilowanie kandydatów na stanowiska programistyczne.
Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN